Hållbar turism · Insatser för besöksnäringen · Kunskap och statistik · Länkar Hälsa och välbefinnande · God utbildning för alla · Jämställdhet · Rent vatten och sanitet SCB Medborgarundersökning · Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 

8378

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2019-12-17 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): procent Könsfördelning i procent: procent Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-07-09 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal i 1 000-tal: 1 000-tal Procentuell fördelning: procent Lathund om jämställdhet” gavs ut för första gången 1984 och ges nu ut vartannat år. I den här upplagan finns, liksom tidigare, lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. ISBN: 978-91-618-1658-3 URN:NBN:SE:SCB-2018:X10BR1801 All officiell statistik finns på: www.scb.se Fotnoter. Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med att kvinnor och män har fullständigt olika yrken.

  1. Hi sport stockholm
  2. Atab trappan agunnaryd
  3. Bil skatt
  4. Uppkorning efter teoriprov
  5. Biologi 2 smakprov
  6. Tomas lydahl
  7. Detektiv

SCB: Långt kvar till jämställdhet. Publicerad 2014-01-18. Feminism och genusfrågor är av förklarliga skäl extra aktuella. ”Har det gått för långt?” undrar någon, ”jämställdheten 1973 92 92 84 87. 1976 94 94 90 89.

Här hittar du SCB:s statistik om jämställdhet. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

ser ut att ha stabiliserats runt 5 procentenheter. Källa: SCB (AKU). Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetslösa. 2. Som.

Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar. Enligt lag ska officiell statistik vara könsuppdelad.

Jämställdhet statistik scb

18 maj 2018 Länsförsäkringar har med hjälp av statistik från SCB undersökt om kvinnor och mäns inkomst påverkar antalet skilsmässor. Analysen visar att 

Jämställdhet statistik scb

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män.
Ups arnold

Jämställdhet statistik scb

1988 87 84 77 74. 1991 88 86 81 80. 1994 88 86 85 78. 1998 83 82 73 75. 2002 80 80 72 69.

SCB är 37200 (2019) https://www.scb.se/hitta-statistik/  Rydenstam , K . ( 2002 ) , “ Tidsanvändningsundersökningen ” , Statistiska Centralbyrån , http : / / www .
Per grundström jörn

Jämställdhet statistik scb kungsbacka kommun invånare
bromelain ananas dose
vem vann valet 1982
upphandling offentlig konst
gravid böcker

SCB:s befolkningsstatistik visar att Sveriges befolkning ökat mellan år 2010 och Även inom landsbygdsprogrammet ska hänsyn tas till jämställdhet och icke-.

scb.se - info på Statistiska Centralbyråns hemsida "Kvinnor har lägre lön" svensktnaringsliv.se - om Kvinnor och Män på den scb.se - Jämställdhetsstatistik Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma stads jämställdhetspris · Våld i nära relation · jämställ.nu · Statistik - SCB: På tal  14 i förordningen om den officiella statistiken: All individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Regeringen har bestämt att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället Källa: SCB. Verket har också erbjudit kommuner och regioner att använda mätningens infrastruktur för egna mätningar. Inkvarteringsstatistik.