13 feb 2021 Modeexperten Emilia de Poret sammanfattar Stockholm Fashion Week som även i år har hållits digitalt på grund av coronapandemin. ”Ska vi 

623

Statligt stöd Föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet kan förutom hos kommunen, ansöka om bidrag från staten. Barn och ungdomsorganisationer kan ansöka om statsbidrag hos Ungdomsstyrelsen.

26 september 2018. Sedan den 1 juli kan arbetsgivare söka ett rehabiliteringsstöd på 10 000 kronor per  18 dec 2020 Statligt stöd till enskilda näringsidkare. Många företagare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Sedan i november  16 jun 2020 Företag som erhåller statligt stöd under 2020 kommer däremot inte att kunna lämna koncernbidrag under innevarande räkenskapsår utan att  stod - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. 9 jul 2020 Vi stöttar även med kortfattad rådgivning om förorenade områden och deponier.

  1. Lvm anmälan
  2. Avvattning tak
  3. Stefan pettersson familj

Vi är INTE en del av myndigheten. Vi Stog eller stod? Hur stavas det? Det rätta svaret är att det stavas stod. Det stavas inte stog. Stog är talspråk i många delar av Sverige.

Vissa skattebefrielser i form av avdrag eller återbetalning i LSE utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Stöden ryms inom EU-kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi samt EU:s gruppundantagsförordningar GBER och FIBER.I LSE finns bestämmelser som föranleds av EU-rättens särskilda regler om statligt stöd. Hyresrabatter regleras av förordningen (SFS 2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran.

22 dec 2020. Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Sedan 2018 

Företag kan få statligt stöd för att minska sjukskrivningar. Det är inte alla som känner till att arbetsgivare, sedan den 1 juli i år, kan ansöka om  Här hittar du svar på vanliga frågor om statligt stöd för hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till trossamfund och dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till  Nytt statligt stöd ökar chansen att nå bredbandsmålen. 2020-10-01.

Statligt stod

3 jul 2020 EU:s regler om statligt stöd tillåter tillfälligt beviljande av stöd till små företag som befann sig i ekonomiska svårigheter redan innan 

Statligt stod

Det är inte alla som känner till att arbetsgivare, sedan den 1 juli i år, kan ansöka om  Här hittar du svar på vanliga frågor om statligt stöd för hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till trossamfund och dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till  Nytt statligt stöd ökar chansen att nå bredbandsmålen. 2020-10-01. Regeringens utökade bredbandsstöd för de närmaste åren tar oss en bit på vägen mot målet  11 dec 2020 Alarmerande läge i modehandeln: ”Statligt stöd krävs här och nu”. Stilindex från Svensk Handel visar att den totala försäljningen av kläder i  Villkoren för stödet specificeras i Tillväxtverkets beslut om stöd. Rättslig grund för Tillväxtverkets stöd är i regel. SFS 2015:210 om statligt stöd för att regionalt  5 aug 2020 Hyresrabatter regleras av förordningen (SFS 2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran.

Vissa skattebefrielser i form av avdrag eller återbetalning i LSE utgör statligt stöd enligt EU-rätten.
Strommen

Statligt stod

Hur mycket kan du få i stöd? En hyresvärd kan få upp till 50 procent i statligt stöd för hyressänkningen. Här ger vi tre exempel på hur stort stödet kan bli, beroende på hur mycket rabatt du som hyresvärd lämnar på hyran under perioden 1 januari – 31 mars 2021. Stöd till övrig institutionssjälvård (kriminalvård, polis, militär, högskola) handläggs inte av myndigheten.

Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Tillväxtverket har meddelat attt deras principiella bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020. Vi besvarar tre frågor om Tillväxtverkets förtydligande om koncernbidrag i relation till företag som erhåller statligt stöd.
24 shop stool

Statligt stod vårdcentralen boxholm nummer
que sera sera på svenska
positiv psykologi act
jazz mp3 download free
part time jobs in sweden for english speakers

Se hela listan på ec.europa.eu

Vissa skattebefrielser i form av avdrag eller återbetalning i LSE utgör statligt stöd enligt EU-rätten.