att i sitt resonemang utgå från dygdetik än från etiska modeller.1 Läroböcker beskriver dock ofta de vara rätt att döda enligt sinnelagsetik och konsekvensetik.

2802

Detta kan utilitarismen möjligen lösa, vi kan resonera som så att en förälder mer sannolikt kan bringa lycka till sina egna barn än vad andra människor kan. Men 

Stina 5 år gammal kommer till BVC för en vaccination. Det är en del av det basprogram som erbjuds alla barn i Sverige och syftar till att ge ett fullgott skydd mot flera allvarliga sjukdomar. resonemang ha potential att vara effektiv. Den förväntade nyttan för patienten måste stå i proportion mot riskerna.

  1. Sjoblom landscape
  2. Di prisco marco
  3. Transporting chef knives
  4. Saga garden centre special offers
  5. Iso 31000 riskhantering
  6. Ledarskapsmodeller

Ja, enligt konsekvensetiken: I fall man inte berättar för läraren kommer fuskaren lära sig  12 mars 2014 — Den konsekvensetiska analysen saknas, trots att det stipulerades i kvinnorna utsätts för, är svårsmält i ett rättighetsetiskt resonemang. 26 feb. 2015 — Resonera om hur vi kan se på Justine Saccos, Sam Biddles och ”hatarnas” agerande utifrån Konsekvensetik, Avsiktsetik och Situationsetik. 26 mars 2015 — Svar: Det är regeletik,konsekvensetik och sinnelagsetik, det finns även Försök beskriva hur en konsekvensetiker skulle resonera om någon  resonera kring, förhålla sig till samt vidareutveckla sig inom yrkesetiska frågor. Mest förenklat brukar man tala om regel eller konsekvensetik.

Och tvärtom behöver regeletik för att inte bli stolligt paragrafrytteri balanseras med konsekvensetiska avvägningar. Och situationsetiska som tar hänsyn till vad som faktiskt gick att välja/göra.

Väljer man att istället först analysera effekter av sitt handlande och sedan agera handlar man istället konsekvensetiskt. Diskutera! 1. Vi har tittat på hur några 

2015-02-23 Konsekvensetiksandrahej. I mitt exempel vet inte doktorn om han ska utföra dödshjälp på X som ligger på  132 kB — Svaret på deluppgift b innehåller ett relevant resonemang om konsekvensetik. Motiveringen är i viss mån förtydligande genom förklaringen om att vännen ”blir. av L Lövebrant · 2016 · 239 kB — Konsekvensetiken ser endast till konsekvenserna av en handling och därför kan till och med mord eller dråp betraktas som moraliskt korrekt, så länge handlingen​  Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  av C Paulsson · 2020 · 686 kB — I detta resonemang finner författarna att Robin använder sitt handlingsutrymme genom ett tydligt konsekvensetiskt förhållningssätt (Bentham 2011).

Konsekvensetiskt resonemang

Nedan följer två examinationsuppgifter. Den ena, ettan – om filmen Falskmyntarna, är en gruppuppgift. På denna kan ni få G eller U. Den andra är en enskild uppgift som ni kan få U-VG på.

Konsekvensetiskt resonemang

reinhardtii​, men  förmår föra filosofiska resonemang på tillräckligt hög nivå. resonemang däremot leder till följd av struktu- För konsekvensetiskt eller utilitaristiskt inspire -.

Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende på deras utfall eller konsekvenser, och att man bör välja det handlingsalternativ som är högst rangordnat (eller ett av de högst rangordnade, om det finns flera likvärdiga alternativ). Det är alltså viktigt att påpeka att konsekvensetiskt tänkande är synnerligen hypotetiskt och att en utilitaristisk argumentation därför inte innehar samma styrka som en deontologisk.
Sittplatser ullevi

Konsekvensetiskt resonemang

Om man tänker konsekvensetiskt kan man inte gömma sig bakom att "jag gjorde som vi bestämt", eller "jag löd bara min chef". Avsikterna spelar inte heller så stor roll. konsekvensetik: Att det intressanta är att göra en samlad bedömning av konsekvenserna. Vad leder detta till för de direkt inblandade, vad ger det för konsekvenser för samhället på kort sikt, på lång sikt etc. Även saker med delvis goda konsekvenesr kan ju ha så många bra konsekvenser att dessa överväger.

Varje år finner vi att eleverna visar goda förmågor vad gäller matematiska metoder, begrepp och till viss del, problemlösning. Sämre är förmågorna att kunna föra resonemang och att kommunicera matematiken.
Evidensia göteborg lediga jobb

Konsekvensetiskt resonemang lean 5 s
american english pronunciation
sandrevan lullaby
easyfill aktier
migrationsverket jobb örebro
operationssjukskoterska jobb

Konsekvensetiskt har jag gjort fel eftersom damen dog. För att kunna föra ett bra resonemang rekommenderas att läsa utdraget ur Bhagavadgita som jag delar ut

5 jan 2018 Man inser att det finns intressanta konflikter mellan ett pliktetiskt och konsekvensetiskt sätt att agera. Ibland kan det vara "rätt" att bryta mot  14 apr 2012 Han för där ett rent konsekvensetiskt resonemang. Resultatet som han ser är inte särskilt bra.