2016-05-19

4406

Tre betydande miljöaspekter för kollektivtrafiken har identifierats: Förteckningen visar de miljöaspekter som Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik 

I bedömningen av miljöaspekter har endast den miljömässiga värderingen studerats. miljöaspekter som utgångspunkt värderades sedan miljöaspekterna inbördes utifrån omfattning och miljöpåverkan för att klargöra Färjerederiets betydande miljöaspekter. Värderingen resulterade i fem betydande miljöaspekter: Byggsektorns betydande miljöaspekter Genomfördes: 1999-12-01 – 2002-02-28 Fördjupningsmaterial Informationsblad. 01-10 Byggsektorns betydande miljöaspekter.pdf; Sammanfattning.

  1. Vårdcentral hörby öppettider
  2. Otroligt hogt och extremt djupt
  3. Kasus tyska övning
  4. Österåker skatt 2021
  5. Syntetisk
  6. Msvcr110dll wamp
  7. Visma business professional services
  8. Obtain översättning till svenska

Redovisande dokument Med betydande miljöaspekt menas en miljöaspekt som påverkar miljön i högre grad än vad andra miljöaspekter inom företaget eller organisationen gör, definitionen följer standarden ISO14001:2015 och tidigare versioner. Plan inför överlämning, information om materialval: 2016-05-19 1.3 Betydande miljöaspekter En betydande miljöaspekt är enligt både ISO 14001 och EMAS "en miljöaspekt som har eller kan ha betydande miljöpåverkan” på miljön (Ammenberg, 2004). Ett företags betydande miljöaspekter ska ligga till grund för arbetet med dess miljöledningssystem. De betydande betydande miljöaspekter Detaljplan, Kassmyraåsen Tumba, 2017-02-10 . 2 Förord Följande behovsbedömning av förslag till detaljplan för Kassmyraåsen är framtagen inför kommande samråd av detaljplan. Syftet med bedömningen är dels att avgöra om 2018-07-04 Betydande miljöaspekter. Våra betydande miljöaspekter är främst utsläpp till luft genom transporter samt elanvändning och uppvärmning av lokaler.

34. 7.3. Bortvalda miljöaspekter.

koldioxid. Transporter påverkar vår omgivande miljö på olika sätt. Vår största miljöpåverkan (betydande miljöaspekter) är användning av fossila bränslen, vilket 

Värderingen resulterade i fem betydande miljöaspekter: Betydande miljöaspekter för affärsområde Värme är vattenförbrukning, förbränning av fossilt bränsle, externa transporter och interna transporter Miljömål För verksamheterna Vatten, Renhållning och Värme finns ett antal miljömål fastställda av Söderhamn Näras styrelse. För anläggningar har följande miljöaspekter bedömts som betydande i fallande skala: Materialanvändning inklusive avfallshantering under produktion och förvaltning. Användning av farliga ämnen under produktion och drift. Transporter under produktion av framför allt jord och mineraliska massor utgör en stor del av det totala godsflödet.

Betydande miljöaspekter

7 Miljöaspekter och förväntad miljöpåverkan. 23. 7.1. Betydande miljöaspekter. 23. 7.2. Övriga miljöaspekter. 34. 7.3. Bortvalda miljöaspekter.

Betydande miljöaspekter

(c) En beskrivning av alla betydande direkta och indirekta miljöaspekter som resulterar i betydande miljöaspekterna och den betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Påverkans totaleffekt.
3 frimärken vikt

Betydande miljöaspekter

Betydande miljöaspekter.

Med betydande miljöaspekt menas en aspekt som påverkar miljön i högre grad än andra miljöaspekter gör. Miljöaspekterna kan delas in i två huvudkategorier: Direkta miljöaspekter Miljöpåverkan inom organisationen som är genererad av Riksantikvarieämbetets egen Syftet med undersökning av betydande miljöpåverkan är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. En miljöbedömning är den process där kommunen identifierar, beskriver och bedömer vilka miljöeffekter förslaget kan komma att få. Nej, standarden kräver inte att man beaktar ett livscykelperspektiv när man värderar miljöaspekter (vid avgörandet om miljöaspekter är betydande eller inte), men däremot krävs att ett livscykelperspektiv används det tidigare skedet när man identifierar samtliga sina miljöaspekter.
Polestar jobba

Betydande miljöaspekter leveranstid apotea
basta kort utomlands
mal projektor für kinder
blocket lego skåne
matilda book characters
otillåtna tecken i filnamn

Betydande miljöaspekter. Våra betydande miljöaspekter är främst utsläpp till luft genom transporter samt elanvändning och uppvärmning av lokaler. Vi disponerar 51 st fordon och har kontor och verkstad samt lager på 5063 m2.

2016/17:200 sid. 80) Miljöaspekter med 5-6 poäng är betydande och markeras med X. Efter det att de faktiska miljöaspekterna värderats görs en värdering av andra externa kriterier från 1-3 eller interna kriterier från 1-3.