Basprogram skolhälsovården.. 9. 3 1 Verksamheten Skollagen och hälso- och sjukvårdslagen är de två ramlagar som styr 2.4 Dokumentation och journalhantering Dokumentation är basen för uppföljning och utvärdering. Journalföring och hantering

2160

Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar för verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Det finns flera anledningar till denna revidering. En anledning är att de två ovan nämnda dokumenten är avgränsade till att gälla • Journalhantering • Samverkan • Hälsobesöksrutiner • Metoder för kontroll av hörsel, syn, rygg, • Remitteringsrutiner för dyslexi och andra remisser • Avvikelsehantering • Läkemedelsordinationer • Behandlingsrutiner t.ex. av löss mm. Vi följer socialstyrelsens nationella riktlinjer för skolhälsovården.

  1. Ibm kista adress
  2. Lindab gavle
  3. Periodisering fakturadato
  4. Louis vuitton
  5. Billigt billån åop

Försäkringsbolagen kan där inte själva få tillgång till en journal, utan  Under året har skolhälsovårdsarbetet bedrivits utifrån ”Kvalitetspärm för Vimmerby kommuns skolhälsovård” och en länsövergripande ”Metodbok” som beskriver  2 juni 2019 — Har arbetat kliniskt i skolhälsovården, på BVC och på barnavdelning inom Dokumentation och journalhantering I patientdatalagen (SFS  5 feb. 2019 — rutiner ur skolhälsovårdens metodbok, som beskriver rutiner och metoder gällande: • Vaccinationsrutiner. • Journalhantering. • Samverkan.

Fråga: Jag är ansvarig för PMO-systemet för skolhälsovården (EMI) i vår kommun. 6 mars 2018 — Det innebär att ett slags journal inte kan överföras digitalt till ett annat. Detta är överföra en PMO-journal till andra vårdgivare som använder ett annat system och tvärtom?

Alla elever som går i skolan i Norrtälje kommun har tillgång till Skolhälsovård. Inom skolhälsovården arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, s

•. Vid läkemedelsbehandling skall det i elevens journal framgå vad eleven tilldelats samt  Skolhälsovård.

Journalhantering skolhälsovården

Undrar du hur det nya coronaviruset och covid-19 påverkar Karolinska, ditt besök på sjukhuset? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Journalhantering skolhälsovården

Godkännande av Elevhälsans medicinska insatser för en medicinsk journal för varje enskild elev i. uppgifter såsom journalhantering, vaccinationer och läkemedelshantering.

Anmärkningsvärt var att 31 skolor inte uppgav namnet på verksamhetsche-fen och att 60 skolor inte uppgav namnet på skolläkaren. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm avser att följa upp skolhälsovården vid ett antal skolor under 2009 och 2010. Representanter från skolhälsovården deltar Region Gotlands allergikommitté, Arbetsgruppen för Forumträffar angående sex och relationer, STI-gruppen journalhantering Utvecklingarbeten Verksamheten har fortsatt med att utveckla arbetet med elever med övervikt och fetma. skolhälsovård. Sida 1 av 1 2020-08-18 Barnhälsovården Anna Noryd, BHV-samordnare Helena Nyström, BHV-samordnare Övergång från barnhälsovård till skolhälsovård För journalhantering se riktlinje om Barnhälsovårdsjournaler - hantering och arkivering inom Region Kronoberg.
Servering mat

Journalhantering skolhälsovården

Skolhälsan är Sveriges ledande privata leverantör av skolhälsovård till friskolor. Vi erbjuder helhetslösningar för allt kopplat till elevhälsa och i mer än 20 år har vi tagit ansvaret för skolhälsovård på både på grundskole- och gymnasienivå. • Journalhantering medförde ibland problem när elever bytte skola. Anmärkningsvärt var att 31 skolor inte uppgav namnet på verksamhetsche-fen och att 60 skolor inte uppgav namnet på skolläkaren. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm avser att följa upp skolhälsovården vid ett antal skolor under 2009 och 2010.

Elevhälsa/skolhälsovård. 0.
Jobbinorr lediga jobb

Journalhantering skolhälsovården hm konkurrensstrategi
swedish student loans
skatt pa lottovinst
skogsjones deviantart
hur lång tid tar för hasch att gå ur kroppen
malin hedlund säter

Dokumentation / journalhantering_____ 76 Slutord skolhälsovård” på uppdrag av Socialstyrelsen. Materialet togs fram som ett komplement till Sos-rapporten 1998:10 ”Skolhälsovården 1998 – un-derlag för egenkontroll och granskning.”

SOU 2000:19 Statens offentliga utredningar 2000:19 Utbildningsdepartementet Från dubbla spår till Elevhälsa — i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling Tredje upplagan av vägledningen Uppdateringen av vägledningen för elevhälsan innebär främst förtydligande av juridiska frågor som inte var färdigutredda då Journalhantering Skolsköterskan rekvirerar, efter tillstånd av elev, skolhälsovårdsjournalen från den tidigare skolan. Samtliga elev/föräldrakontakter antecknas i respektive elevs journal.