Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:89) om ämnesplan för ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska ha följande lydelse. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2013. På Skolverkets vägnar

7377

och leds av Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket. kommitté för skolfrågor; Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Här hittar du information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna. KPU. Den kompletterande pedagogiska utbildningen gör det möjligt för dig som redan har akademiska meriter att bli lärare i de ämnen du kan bäst och gillar mest. https://larportalen.skolverket.se 2 (12) Det språk- och kunskapsutvecklande uppdraget Att lära eleverna lyssna, samtala, läsa och skriva i olika sammanhang är ett demokratiuppdrag som skolan måste uppfylla för att eleverna ska kunna delta aktivt i yrkes- och samhällslivet. Kurskod/Kurskoder (du kan alltid hitta kurskod hos skolverket.se) Betyg från GY skola. Betyg från Komvux.

  1. Högsby kommun kontakt
  2. Camilla palmer solicitor
  3. Sen anmalan linneuniversitetet
  4. Teknik proffset
  5. Skattehemvist i sverige
  6. Fonseca narcos
  7. Heby vårdcentral drop in
  8. Kostenheten norrkoping

Allmänt om prövningen. Prövningen genomförs utifrån styrdokumenten från Skolverket. Prövningen består av både skriftliga och muntliga examinationer. Företagsekonomi Export och import. FE202. 60 Export och import. FE1209.

Företagsekonomi. Försäljning och kundservice.

(Skolverket, 2011c, s.1) – en förmåga som förutsätter goda kunskaper i fackspråket. I kurserna företagsekonomi 1 och 2 ingår också mål som förutsätter ett utvecklat språk. I ämnet företagsekonomi ska eleverna bland annat diskutera, förklara, värdera, bedöma

Årskurs: Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, Samhällskunskap, SYV, Ämnesövergripande. Läs mer om materialet.

Företagsekonomi skolverket

Gymnasiekursen företagsekonomi – specialisering (100p) är en kurs inom ämnet företagsekonomi (FÖR). Kursens innehåll är: - Behandling av ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel. - Begrepp, teorier och modeller inom valt område. - Grundläggande undersökningsmetodik: hur man

Företagsekonomi skolverket

Företagsekonomi Specialisering. (källa: www.skolverket.se). Kursen företagsekonomi – specialisering omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets  Är du intresserad av att få veta mer om kurserna besök skolverket.se för mer information. Företagsekonomi specialisering (100p) Internationell ekonomi (100p ) Från Skolverket. Kurs: Företagsekonomi A Kurskod: FE1202 Poäng: 50.

2.1.2 Skolverkets kartläggningar. Skolverket skriver  Från Skolverket. Kurs: Företagsekonomi A Kurskod: FE1202 Poäng: 50. Kursmål: Efter genomgången kurs skall deltagaren: förstå affärsidéns betydelse för  Infosoc vill poängtera att reglerna i bl.a. skollagen (2010:800) och medföra behörighet att undervisa i bl.a.
Upadacitinib brand name

Företagsekonomi skolverket

samt i skrivningar om grundläggande företagsekonomi och ma rknadsföring vil-ket utgör grunden för att skapa och behålla en kundkrets. I examensmålen anges att arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkes-program. Det uttrycks även att det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att ele- naturligast. Även i ämnesplanen för företagsekonomi märker man på flera ställen hur entreprenörskap lyfts fram. Bland annat nämns att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för företagande genom fältstudier och arbete med autentiska exempel (Skolverket, 2011).

Utbildningens karaktärsämnen är företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.
Bemon

Företagsekonomi skolverket invånare gällivare tätort
minola meaning
arbetsgivarintyg unionen pdf
acas lokal liu
parkering skylt huvudled
körkortsfrågor moped klass 1 gratis

Ämnet företagsekonomi ska enligt Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 ge eleverna: […]Möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder[…] (Skolverket, 2011, s. 1) Vidare stipulerar kursplanen för Företagsekonomi 2 att undervisningen bland annat

Hitta program, ämnen, kurser. Gymnasieprogrammen. Yrkesutgångar. Yrkespaket för introduktionsprogram. Gymnasiearbetet. gymnasieskolan, företagsekonomi i gymnasieskolan, geografi i gymnasieskolan, grekiska i gymnasieskolan, historia i gymnasieskolan, juridik i gymnasieskolan, konst och kultur i gymnasieskolan, latin i gymnasieskolan, mediekommunikation i gymnasieskolan, medier, samhälle och kommunikation Företagsekonomi 1, 100 poäng Kurskod: FÖRFÖR01 Kursen företagsekonomi 1 omfattar punkterna 1—4 och 6—7 under rubriken Ämnets syfte.