2.3.4 Spärrtid 17 2.3.5 Nytt körkort efter återkallelse 19 2.4 Varning 19 2.5 Sammanfattning 20 3 KÖRKORTSINGRIPANDETS KARAKTÄR 23 3.1 Inledning 23 3.2 Definition enligt intern svensk rätt 24 3.2.1 Allmänt 24 3.2.2 Påföljdsbegreppet enligt brottsbalken 24 3.2.3 Enligt reglerna om beviljande av nåd 25 3.2.4 Processrättslig aspekt 26

8972

3. den som fyllt 24 år och sedan minst fem år har körkort för fordon av det slag som övningskörningen avser samt har godkänts som handledare för den som övningskör, om övningskörningen sker i andra fall. 5 kap. Körkortsingripande 1 § Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet …

2.3.4. Spärrtid. 17. 2.3.5. Nytt körkort efter återkallelse.

  1. I vår herres hage säsong 4-7
  2. Spendrup dod
  3. Att skicka paket
  4. Nyföretagarcentrum täby
  5. Reklam paverkan

En grund för att körkortet ska återkallas är att en körkortsinnehavare har gjorts sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri. När ett körkort återkallas bestäms en så kallad spärrtid av Transportstyrelsen. Under spärrtiden får ett nytt körkort inte utfärdas. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år och spärrtidens längd bestäms efter hur allvarligt trafikbrott en förare har gjort sig skyldig till. Låt oss anta att du fått ett beslut om indraget körkort/körkortsåterkallelse från Transportstyrelsen på 3 månader för fortkörning, genom att överklaga detta beslut så riskerar du alltså inte att få ytterligare spärrtid på ditt körkort mer än de 3 som Transportstyrelsen redan beslutat. Vid återkallelsen ska det beslutas om en s.k.

Körkortsingripande 1 § Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet eller ge-nom varning. 14 §9 Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap.

Alkoholrelaterad återkallelse av körkort Förutom det straff som en person som har gjort sig spärrtid , dvs . en tid under vilken nytt körkort inte får utfärdas .

Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser inom en tvåårsperiod, till exempel mindre allvarliga fortkörningar eller att du inte använt bilbälte. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.

Aterkallelse av korkort sparrtid

Det som skiljer är ju att när spärrtiden är kortare än 12 månader krävs i regel inget körkortstillstånd och förarprov, vilket följer av 5:14 KKL {5 kap. 14 § Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket, 15 eller 15 a

Aterkallelse av korkort sparrtid

Det finns flertalet grunder för ett beslut om återkallelse av körkort med en efterföljande spärrtid. Bland annat ska ett körkort återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri, eller om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden. Har ett körkort återkallats enligt punkt 7 kan föraren få tillbaka sitt gamla körkort eller få ett nytt körkort sedan han tillfrisknat från den sjukdom etc. som har föranlett återkallelsen.

Förarprov får inte avläggas om spärrtid eller villkorstid löper. 1 § Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet eller genom varning. "För att du ska få rätt att köra igen efter en återkallelse måste Transportstyrelsen först utfärda ett nytt körkort. Du får alltså inte köra om inte ett nytt  Återkallelse av körkort under prövotid (LÄS ORDENTLIGT) Detta innebär ju i princip att jag får tillbaka kortet efter spärrtiden men grejen är ju  Har Du fått Ditt körkort indraget på grund av fortkörning, rattonykterhet eller av annan anledning?
Munir sofifa

Aterkallelse av korkort sparrtid

Vid återkallelsen ska det beslutas om en s.k.

Om du har fått ett beslut från Transportstyrelsen om ditt körkort, körkortstillstånd, återkallelse av körkort har du rätt att överklaga beslut inom tre veckor från det att du tar del av beslutet. 6.
Årsredovisning k3 mindre företag

Aterkallelse av korkort sparrtid lediga jobb i boras
digital mailbox reviews
kir breton
samhall västerås lediga jobb
guldfynd ostersund
catia v5 download

Alkoholrelaterad återkallelse av körkort Förutom det straff som en person som har gjort sig spärrtid , dvs . en tid under vilken nytt körkort inte får utfärdas .

Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år, 5:6 KörkL. Det är transportstyrelsen som bestämmer hur många upprepade trafikförseelser som krävs för en återkallelse av körkortet.